Největší akce roku je tady - Nakupujte vše za ½ doporučené ceny.

Věrnostní program
plný skvělých výhod


VŠEOBECNÁ PRAVIDLA KILPI KLUBU

(DÁLE JEN KK) PLATNÁ KE DNI 16.02. 2023

Kilpi klub (dále jen KK) je věrnostní program pro zákazníky společnosti PONATURE, s.r.o. (dále jen PONATURE) se sídlem v Ostravě. Tento program poskytuje členům KK výhody oproti běžným zákazníkům. Zákazníci se mohou stát členy KK na základě své svobodné vůle, kterou stvrzují vyplněním přihlášky v maloobchodní síti specializovaných prodejen Kilpi nebo registrací na stránkách www.kilpi.cz.

ČLENSTVÍ V KK

Možnost získat členství v KK mají všichni zákazníci, kteří se zaregistrují v maloobchodní síti nebo prostřednictvím internetu a souhlasí se všeobecnými pravidly KK. Členem KK se může stát fyzická osoba, která dovršila 15 let věku. Členem klubu se nemůže stát žádná právnická osoba (např. obchodní společnost). Vznik a zánik členství v klubu jsou bezplatné.

PODMÍNKY KILPI KLUBU

Existují dva způsoby registrace. První možností je registrace prostřednictvím prodavačů v maloobchodní síti na základě poskytnutí osobních údajů (povinně – emailová adresa, nepovinně – jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození). Členství v Kilpi klubu je v tomto případě vytvořeno zájemci o členství na počkání a slevu dle pravidel KK tak může člen klubu uplatnit již ve chvíli své registrace.

Druhým způsobem registrace je vyplnění registrace na našem e-shopu www.kilpi.cz se zaškrtnutím volitelného pole registrace do Kilpi klubu a to na základě uvedení povinných údajů jako je emailová adresa a nepovinných údajů jako je jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu a datum narození. Tato registrace je následně do 2 hodin přenesena i do našeho informačního systému a dovoluje využití členství i v kamenných prodejnách. Pro online nákup je sleva dostupná ihned po potvrzení registrace a následném přihlášení.

V případě ztráty své emailové adresy se může člen znovu registrovat s novou emailovou adresou. Výhody plynoucí z původního členství v Kilpi klubu není přenosné na nově registrovanou emailovou adresu.

Členství je nepřenosné a výhod je oprávněna využívat pouze osoba na jejíž email je členství registrováno.

SLEVY A VÝHODY PRO ČLENY KK

Společnost PONATURE s.r.o. vytvořila pro své zákazníky věrnostní klub. Využívání členství v Kilpi klubu přináší zákazníkům řadu slev a výhod. V rámci KK získávají členové přístup k akčním nabídkám určeným pouze pro členy Kilpi klubu v kamenné síti specializovaných prodejen Kilpi STOREs a v oficiálním e-shopu www.kilpi.cz.

Členové Kilpi klubu mají možnost nakupovat zboží značky Kilpi se speciální klubovou cenou.
Členové Kilpi klubu mají nárok na získání 500 Kč narozeninové slevy v síti kamenných prodejen Kilpi STOREs při nákupu v hodnotě 1000 Kč a vyšší. Sleva je uplatnitelná pouze v přesný den narozenin člena, toto datum je prodavač oprávněn ověřit dle platného osobního dokladu člena. Slevu nelze sčítat s ostatními výhodami KK a právě probíhajícími marketingovými akcemi

Členové Kilpi klubu získávají přístup ke speciálním akcím určeným pouze pro členy Kilpi klubu – o těchto možnostech jsou vždy informování emailovou komunikací nebo jiným typem sdělovacích prostředků.
Podmínkou poskytnutí veškerých výhod je identifikace svým emailem a potvrzením členství v KK. V případě využití výhod na eshopu www.kilpi.cz je podmínkou přihlášení do zákaznického účtu daného člena Kilpi klubu.

ZÁNIK ČLENSTVÍ V KK

Členství člena KK v klubu může zaniknout:

V případě, kdy člen poskytl nesprávné nebo nepravdivé údaje při své registraci
V případě, kdy člen zneužil výhod, které mu byly členstvím v KK poskytovány
V případě, kdy člen požádá písemnou formou o ukončení členství v KK a tuto žádost ve fyzické nebo elektronické podobě doručí na sídlo společnosti PONATURE s.r.o.
V případě, kdy člen již více než 36 měsíců nevyužil žádný z benefitů členství v Kilpi klubu, je společnost PONATURE s.r.o. oprávněna tohoto člena vyřadit z databáze členů Kilpi klubu.

ČERPÁNÍ VÝHOD KK

V rámci členství v KK získávají členové klubu další výhody, jejichž využívání se řídí pravidly KK. Tato pravidla budou uváděna v propagačních materiálech informujících o výhodných nabídkách členům klubu. Každý člen Kilpi klubu má nárok zúčastnit se speciálních akcí, slev nebo soutěží určených pro zákazníky KK. O aktuálních výhodách je zákazník pravidelně informován v prodejnách, e-mailem nebo prostřednictvím klubové sekce na www.kilpisports.com, www.kilpi.cz, www.kilpi.cz, případně jiným způsobem komunikace využívaným ze strany společnosti PONATURE s.r.o..

Výhody a slevy člena klubu nelze sčítat či kombinovat s jinými bonusy a aktuálními probíhajícími marketingovými akcemi, pokud není pro konkrétní akci stanoveno jinak.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČLENA KK

Zákazník svým vyplněním a odesláním registrace do KK bere na vědomí, že PONATURE bude zpracovávat veškeré zde uvedené osobní údaje , a to z důvodu zařazení zákazníka do databáze členů KK a pro účely využívání členské karty. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Společnost PONATURE bude uvedené osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem o ochraně osobních údajů, a to jako správce osobních údajů.

PONATURE prohlašuje, že bude činit opatření proti neoprávněnému a nahodilému přístupu, jakož i jakémukoliv neoprávněnému zpracování osobních údajů.

Každý člen KK je povinen aktualizovat své osobní údaje v případě jejich změny. Především pak korespondenční a emailovou adresu. Může tak učinit e-mailem na asistentka@kilpi.cz nebo písemně na korespondenční adresu PONATURE.

Další informace o zpracování osobních údajů ve společnosti PONATURE (informace o zpracovatelích, o době zpracování či právech zákazníka) jsou k dispozici zde: https://www.kilpi.cz/cs/stranky/zpracovani-osobnich-udaju

SOUHLAS S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ

Zákazník vyplněním a odesláním přihlášky do KK souhlasí s tím, že PONATURE využije jeho elektronický kontakt, při dodržení právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů, za účelem šíření obchodních sdělení PONATURE. Souhlas je poskytnut dobrovolně, na dobu neurčitou. Člen KK může kdykoliv tento souhlas písemně odvolat.

VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Členství v KK a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí člena KK, proto nemohou být předmětem dědického práva. Práva dále zanikají z důvodů uvedených v bodě Zánik Členství v KK.

Společnost PONATURE si vyhrazuje právo měnit a upravovat všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu KK, podmínky poskytovaných výhod i podmínky členství. Členové budou o těchto změnách informováni prostřednictvím zaslaných sdělení, internetových stránek nebo na letácích v prodejnách.

Věrnostní program KK připravila společnost PONATURE s.r.o. s dlouhodobým záměrem, přesto si vyhrazuje právo KK v odůvodněném případě ukončit, případně změnit formu členství v KK. Datum ukončení KK se vyhlásí vývěskou v prodejnách KILPI a na www.kilpi.cz minimálně jeden kalendářní měsíc předem. Po oznámeném datu ukončení Kilpi klubu nebude možné uplatnit své členství v KK ani výhody plynoucí z tohoto členství.

Tato všeobecná pravidla věrnostního KK vydala společnost PONATURE s.r.o. U Hrůbků 251/119, 709 00 Ostrava, jako závazný předpis pro provozování KK v ČR a na Slovensku a pro členy KK, jejichž karty jsou registrovány a vydány v ČR a na Slovensku.

Tato všeobecná pravidla věrnostního KK jsou platná od 16.02.2023.

Abyste věděli o slevách a novinkách jako první!

Zobrazit vzorový newsletter Přihlásit se